Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Сања Златановић

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Година: 2018.

ISBN: 978-86-7587-095-1

Посебна издања Етнографског института САНУ 89, Београд 2018.