Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Сања Златановић

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Година: 2018.

ISBN: 978-86-7587-095-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 89.