Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Ур. Никола Пантелић

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Година: 1997.

ISBN: ISBN: 86-7587-019-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 42.