Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Никола Пантелић (ур.)

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Година: 1997.

ISBN: ISBN: 86-7587-019-1

Посебна издања ЕИ САНУ 42 Београд 1997.