Етнички симболи и миграције: српске заједнице у САД и Канади

Мирослава Лукић Крстановић, Мирјана Павловић

Етнички симболи и миграције: српске заједнице у САД и Канади

Година: 2016.

ISBN:

Етнографски институт САНУ & Српски генеалошки центaр.

Посебна издања, књига 87.