Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова

Ур. Љиљана Гавриловић

Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова

Година: 2017.

ISBN: ISBN: 978-86-519-2080-9

Етнографски институт САНУ & Службени гласник.