Етнолошка истраживања ужичког краја

Никола Пантелић (ур.)

Етнолошка истраживања ужичког краја

Година: 1992.

ISBN: 86-7587-012-4

Посебна издања, књига 30, свеска 4