Етнолошка истраживања ужичког краја

Ур. Никола Пантелић

Етнолошка истраживања ужичког краја

Година: 1992.

ISBN: 86-7587-012-4

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 30, свеска 4.