Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Ур. Милорад Васовић

Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Година: 1974.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 15.