Женска керамика код балканских народа

Миленко С. Филиповић

Женска керамика код балканских народа

Година: 1951.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 2.