Заклетва на тлу СФР Југославије

Ласта Ђаповић

Заклетва на тлу СФР Југославије

Година: 1977.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 16.