Земља: веровања и ритуали

Ласта Ђаповић

Земља: веровања и ритуали

Година: 1995.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 39.