Значење српских бајки

Драгана Антонијевић

Значење српских бајки

Година: 1991.

ISBN: 86-7587-006-X

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 33.