Између култура Истока и Запада

Драгана Радојичић

Између култура Истока и Запада

Година: 2006.

ISBN: 86-7587-037-X

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 56.