Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Милина Ивановић-Баришић

Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Година: 2007.

ISBN: 978-86-7587-040-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 59.