Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Душан Дрљача

Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Година: 1985.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 29.