Коло у јужних Словена

Оливера Младеновић

Коло у јужних Словена

Година: 1973.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 14.