Копаонички говор: eтногеографски и културолошки приступ

Првослав Радић

Копаонички говор: eтногеографски и културолошки приступ

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-058-6

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 70.