Космологика: контекстуализација популарне космологије

Милан Томашевић

Космологика: контекстуализација популарне космологије

Година: 2020.

ISBN: 978-86-7587-105-7

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 96. 

Књига је посвећена приказу развоја идеја о пореклу и природи универзума од најранијег доба човечанства, па до последњих космолошких теоријских модела. Oсветљена је динамика дијалога филозофије и религије у интерпретацији савремене научне космогоније, то јест теорије Великог праска. Приказан је културолошки значај научних теорија за савремено друштво.