Култура у излогу: ка новој музеологији

Љиљана Гавриловић

Култура у излогу: ка новој музеологији

Година: 2007.

ISBN: 978-86-7587-041-8

Посебна издања ЕИ САНУ 60 Београд 2007.