Народна музика титовоужичког краја

Димитрије Големовић

Народна музика титовоужичког краја

Година: 1990.

ISBN: 86-7587-001-9

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 30, свеска 2.