Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Александра Павићевић

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Година: 2000.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 46.