Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Александра Павићевић

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Година: 2000.

ISBN:

Посебна издања ЕИ САНУ 46 Београд 2000.