Наслеђивање између обичаја и закона

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Наслеђивање између обичаја и закона

Година: 2011.

ISBN: 978-86-7587-065-4

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 75.