На удару идеологија: брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Александра Павићевић

На удару идеологија: брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Година: 2006.

ISBN: 86-7587-038-8

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 57.