На удару идеологија - Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Александра Павићевић

На удару идеологија - Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Година: 2006.

ISBN: 86-7587-038-8

Посебна издања ЕИ САНУ 57 Београд 2006.