Нисмо прекидали са Гором: eтницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Нисмо прекидали са Гором: eтницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду

Година: 2020.

ISBN: 978-86-7587-102-6

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 93.

Kњига НИСМО ПРЕKИДАЛИ СА ГОРОМ: Етницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду посвећена је истраживању миграција, постмиграцијских процеса, друштвених и културних пракси Горанаца у Београду (Тутину). Kонстантна спона која постоји између њих и Горе, као и начин на који се она остварује и испољава је кључ за разумевање наслова књиге и резултата интерпретираних у њој.