Одевање у околини Београда - друга половина 19. и прва половина 20. века

Милина Ивановић Баришић

Одевање у околини Београда - друга половина 19. и прва половина 20. века

Година: 2017.

ISBN: 978-86-7587-091-3

Посебна издања Етнографског института САНУ 88, Београд 2017.