Одевање у околини Београда: друга половина 19. и прва половина 20. века

Милина Ивановић Баришић

Одевање у околини Београда: друга половина 19. и прва половина 20. века

Година: 2017.

ISBN: 978-86-7587-091-3

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 88.