Од мистерије до спектакла: eсеји о смрти у Србији од 19–21. века

Александра Павићевић

Од мистерије до спектакла: eсеји о смрти у Србији од 19–21. века

Година: 2015.

ISBN: 978-86-7587-079-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 83.