Омладинска поткултура у Београду: симболичка пракса

Инес Прица

Омладинска поткултура у Београду: симболичка пракса

Година: 1991.

ISBN: 86-7587-005-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 34.