Организација динарских племена

Сретен В. Вукосављевић

Организација динарских племена

Година: 1957.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 7.