О земљишним међама у Срба

Мирко Барјактаровић

О земљишним међама у Срба

Година: 1952.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 4.