Панчевачки рит: антропогеографска испитивања

Владимир Р. Ђурић

Панчевачки рит: антропогеографска испитивања

Година: 1953.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 5.