Погребне праксе у Србији

Александрa Павићевић

Погребне праксе у Србији

Година: 2021.

ISBN:

Књига „Погребне праксе у Србији“ део је серије публикација на тему погребних пракси у различитим земљама Европе коју издаје британска издавачка кућа "Emerald Publishing House". 

Издање можете поручити путем линка: Emerald: Title Detail: Funerary Practices in Serbia by Aleksandra Pavićević (emeraldinsight.com)

За разлику од досадашњих књига др Александре Павићевић која се већ дуги низ година бави проучавањима из области антропологије смрти, Погребне праксе су „ослобођене“ или, пак лишене филозофских размишљања и антрополошких интерпретација. За читалачку публику која о Србији не зна готово ништа, а посебно не о овој теми, било је неопходно пружити фактографски дијахронијско-синхронијски приказ начина на који су смрт и све оно што је у вези са њом „организовани“, односно, стављени у оквире институционализованих друштвених механизама. Због тога, ауторка, након историјске и етнолошке перспективе, приказује функционисање савременог система погребних пракси. Посебну вредност ове публикације представља праћене управо те нити – традиционалног одношења према смрти – нити која  води све до данашњих дана. Различите званичне друштвене инстанце – од државе и општинских самоуправа, па до погребних предузећа, умногоме преузимају  наслеђене обрасце, још увек присутне у колективном схватању смрти, умирања и погребног ритуала.