Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Никола Пантелић

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Година: 2007.

ISBN: 86-7587-039-6

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 58.