Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Видосава Николић-Стојанчевић

Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Година: 1989.

ISBN: 0351-1499

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 31.