Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Фехим Барјактаревић

Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Година: 1960.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 11.