Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Љубица и Даница С. Јанковић

Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Година: 1957.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 8.