Приповедање Рома/Цигана: од беде до културе

Јелена Чворовић

Приповедање Рома/Цигана: од беде до културе

Година: 2004.

ISBN: 86-7587-029-9

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 51.