Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Ур. Петар Влаховић

Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Година: 1982.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 25.