Рашка: aнтропогеографска проучавања I

Петар Ж. Петровић

Рашка: aнтропогеографска проучавања I

Година: 1984.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 26.