Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Сања Златановић

Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Година: 2003.

ISBN: 86-7587-026-4

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 47.