Света структура. Трагање за јединственом основом културних феномена

Ивица Тодоровић

Света структура. Трагање за јединственом основом културних феномена

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-059-3

Посебна издања ЕИ САНУ 71 Београд 2009.