Света структура: трагање за јединственом основом културних феномена

Ивица Тодоровић

Света структура: трагање за јединственом основом културних феномена

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-059-3

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 71.