Сви наши светови: o антропологији, научној фантастици и фантазији

Љиљана Гавриловић

Сви наши светови: o антропологији, научној фантастици и фантазији

Година: 2011.

ISBN: 978-86-7587-064-7

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 74.