Слике Европе: истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Срђан Радовић

Слике Европе: истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-055-5

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 67.