Слике из Боке

Драгана Радојичић

Слике из Боке

Година: 2008.

ISBN: 978-86-7587-046-3

Посебна издања ЕИ САНУ 62 Београд 2008.