Слике у речима

Ивана Башић

Слике у речима

Година: 2016.

ISBN: 978-86-7587-082-1

Посебна издања Етнографског института САНУ 85 Београд 2016.