Слике у речима

Ивана Башић

Слике у речима

Година: 2016.

ISBN: 978-86-7587-082-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 85.