Смех на погребу: aнтички грчки погребни ритуал у родној и антрополошкој перспективи

Лада Стевановић

Смех на погребу: aнтички грчки погребни ритуал у родној и антрополошкој перспективи

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-057-9

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 69.