Смрт и оностраност у клетвама

Ласта Ђаповић

Смрт и оностраност у клетвама

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-052-4

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 66.