Спектакли XX века: музика и моћ

Мирослава Лукић-Крстановић

Спектакли XX века: музика и моћ

Година: 2010.

ISBN: 978–86–7587–060–9

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 72.