Спектакли XX века. Музика и моћ

Мирослава Лукић Крстановић

Спектакли XX века. Музика и моћ

Година: 2010.

ISBN: 978–86–7587–060–9

Посебна издања ЕИ САНУ 72 Београд 2010.