Срби у Калифорнији

Гордана Благојевић

Срби у Калифорнији

Година: 2005.

ISBN: 86-7587-033-7

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 54.