Срби у Канади: живот и симболи идентитета

Мирослава Лукић-Крстановић

Срби у Канади: живот и симболи идентитета

Година: 1992.

ISBN: 86-7587-008-6

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 36.