Срби у Румунији. Том 1. Етнолошка истраживања и синтезе: наслеђе, култура, порекло

Ивица Тодоровић, Нинa Аксић

Срби у Румунији. Том 1. Етнолошка истраживања и синтезе: наслеђе, култура, порекло

Година: 2022.

ISBN: 978-606-004-057-6

Савез Срба у Румунији: Посебна издања, књига 36.

Етнографски институт САНУ: Посебна издања, књига 100.