Срби у Темишвару

Мирјана Павловић

Срби у Темишвару

Година: 2012.

ISBN: 978-86-7587-069-2

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 78.