Сроднички односи у Врању

Јадранка Ђорђевић

Сроднички односи у Врању

Година: 2001.

ISBN: 86-7587-018-3

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 45.